5. video: Chodím a používám ruce, aneb stal jsem se "člověkem"

(12 - 18 měsíců)

Co zajímavého se dozvíte?

  • Co je v tomto období pro moje dítě charakteristické?
  • Jaké má senzitivní fáze a jak je podpořit?
  • Psychomotorický vývoj
  • Co změnit v připraveném prostředí doma?
  • Jak dítě podpořit v jeho jazykovém vývoji?
  • Jak podpořit dítě v jeho samostatnosti?

Na našem pátém setkání si povíme, jak  podpořit čerstvého chodiče :-). Najednou je před námi jiné dítě, kterému se právě otevírá ta pravá cesta k samostatnosti.

Před dítětem je také úplně jiný svět, vidí ho z jiné perspektivy :-)

Už se umí přemístit, kam chce, a pro nás nastává také úplně nová rodičovská etapa.

Díky chůzi má volné ruce, může tedy více spolupracovat v oblasti sebeobsluhy, zajímá se o prostředí kolem sebe, chce o něj pečovat tak, jak to dělají jeho blízcí. Začíná zkrátka dělat věci tak, jako my. To, co doteď nasával, chce vyzkoušet v praxi.

Také je před námi dítě, které začíná mluvit a mluvit :-). To, co dříve vnitřně absorbovalo, nyní postupně používá, vyslovuje svá první významová slova.  My se radujeme, že konečně mluví, a že říká "táta" "bába" nebo i "máma" :-). Vyslovuje svá první významová slova.  A my se radujeme s ním.

Pojďme také využít jeho chůzi k tomu, že se začneme "zbavovat" plenek, teď je skvělá příležitost k tomu seznámit se s nočníkem či toaletou :-).  

Jaké na vás čekají dárečky?

  • Seznam a přehled vývojových hraček
  • Přehled senzitivních fází
  • Podrobnější popis jak odložit plenky - bonusové video
„Jestliže má být výuka malých dětí účinná, musíme jim být nápomocni v jejich nezávislém vývoji. Musíme je motivovat k takové činnosti, kterou mohou zvládnout samy a odrazovat je od závislosti na ostatních. Proto je musíme naučit, aby bez pomoci samy běhaly, chodily po schodech, sbíraly spadlé předměty, oblékaly se a svlékaly, myly se, vyjadřovaly srozumitelným způsobem své potřeby a pokoušely se uspokojovat svá přání vlastním přičiněním. Toto vše je součástí výchovy k nezávislosti.“
Maria Montessori, Objevování dítěte