7. video: Dokážu to sám

(24 - 36  měsíců)

"Mami, já sám." :-)

Dítě nám stále více dává najevo, že chce vše dělat samo. Už ví, kam věci patří, umí používat věci kolem sebe, ví, k čemu slouží.  Je potřeba, abychom nyní dobře podpořili rozvoj jeho jemné motoriky. Jinými slovy dali mu hodně příležitostí k manipulaci.

Z hlediska psychiky se dítě stává rovněž samostatnější bytostí, začíná používat slovo „já“, jeho ego prochází prudkým vývojem.  Někdy nám jde hlava kolem, když chce vše dělat samo a nemáme mnohdy trpělivost ani čas. Mějme však na paměti, že je to zdravé a normální :-).

Zdokonaluje se jeho schopnost stávat se sociální bytostí, začíná se zajímat o další děti i dospělé ze svého okolí. Intelekt a smysly dítěte se rozvíjí ruku v ruce s jeho novou samostatností, smyslově rozlišuje stále jemnější rozdíly a vlastnosti předmětů, každým dnem se rozšiřuje jeho slovní zásoba.

Co dalšího se dozvíte? 

  • Dítě rádo samo zkouší a manipuluje. Nechce, abychom mu něco ukazovali.
  • Nastává první období vzdoru. Můžeme mu ale předejít. Stačí dodržovat dvě pravidla.
  • Ukážeme vám, jak připravit pro dítě během 10min aktivitu, která vám přinese 30min času pro vás navíc.
  • Odnesete si inspiraci pro domácí přípravu aktivit, které dítě v tomto období vyhledává a které zároveň dobře podporují jeho koordinaci pravé i levé ruky, jemnou motoriku, smyslový a jazykový vývoj a matematickou mysl.

Jaké na vás čekají dárečky?

  • Recepty na domácí výtvarku
  • Výtvarné techniky pro děti od 18 měsíců
Bonusy lze využít pouze při koupi celého onlinu kurzu.
„Osvobození dítěte spočívá v tom, že odstraňujeme, respektive snažíme se změnit co možná nejvíce těchto omezujících podmínek na příznivé. Abychom toho byli schopni, musíme důkladně a zblízka zkoumat skryté potřeby raného dětství. Dosáhnout tohoto cíle však vyžaduje od dospělého člověka, aby věnoval větší péči a pozornost opravdovým potřebám dítěte. V praxi to znamená vytvořit prostředí, ve kterém dítě může provozovat smysluplnou, zajímavou a prospěšnou činnost."
Maria Montessori, Absorbující mysl