"Dokážu to sám"

(24 - 36  měsíců)

„Osvobození dítěte spočívá v tom, že odstraňujeme, respektive snažíme se změnit co možná nejvíce těchto omezujících podmínek na příznivé. Abychom toho byli schopni, musíme důkladně a zblízka zkoumat skryté potřeby raného dětství. Dosáhnout tohoto cíle však vyžaduje od dospělého člověka, aby věnoval větší péči a pozornost opravdovým potřebám dítěte. V praxi to znamená vytvořit prostředí, ve kterém dítě může provozovat smysluplnou, zajímavou a prospěšnou činnost."

Maria Montessori, Absorbující mysl

"Mami, já sám." 🙂

Dítě nám stále více dává najevo, že chce vše dělat samo. Už ví, kam věci patří, umí používat věci kolem sebe, ví, k čemu slouží.  Je potřeba, abychom nyní dobře podpořili rozvoj jeho jemné motoriky. Jinými slovy dali mu hodně příležitostí k manipulaci.

Nadále připravujeme pestré aktivity z praktického života, nově zařazujeme různé tvořivé a výtvarné činnosti, jako například stříhání, lepení, modelování, šití. Z hlediska psychiky se dítě stává rovněž samostatnější bytostí, začíná používat slovo „já“, jeho ego prochází prudkým vývojem.  Někdy nám jde hlava kolem, když chce vše dělat samo a nemáme mnohdy trpělivost ani čas. Mějme však na paměti, že je to zdravé a normální :-).

Zdokonaluje se jeho schopnost stávat se sociální bytostí, začíná se zajímat o další děti i dospělé ze svého okolí. Intelekt a smysly dítěte se rozvíjí ruku v ruce s jeho novou samostatností, smyslově rozlišuje stále jemnější rozdíly a vlastnosti předmětů, každým dnem se rozšiřuje jeho slovní zásoba.

Opět si odnesete inspiraci pro domácí přípravu aktivit, které dítě v tomto období vyhledává a které zároveň dobře podporují jeho koordinaci pravé i levé ruky, jemnou motoriku, smyslový i jazykový vývoj.

Co zajímavého se dozvíte?

 • 1
  Charakteristiky vývojového období
 • 2
  Vývoj jemné motoriky
 • 3
  Změny v připraveném prostředí
 • 4
  Praktické tipy na tvoření s dětmi

Co získáte navíc v rámci online kurzu?

 • Recepty na domácí výtvarku
 • Výtvarné techniky pro děti od 18 měsíců