Chodím a používám ruce, aneb stal jsem se "člověkem"

(12 - 18 měsíců)

„Jestliže má být výuka malých dětí účinná, musíme jim být nápomocni v jejich nezávislém vývoji. Musíme je motivovat k takové činnosti, kterou mohou zvládnout samy a odrazovat je od závislosti na ostatních. Proto je musíme naučit, aby bez pomoci samy běhaly, chodily po schodech, sbíraly spadlé předměty, oblékaly se a svlékaly, myly se, vyjadřovaly srozumitelným způsobem své potřeby a pokoušely se uspokojovat svá přání vlastním přičiněním. Toto vše je součástí výchovy k nezávislosti.“

Maria Montessori, Objevování dítěte

V našem patém videu si povíme, jak využít potenciálu chodícího dítěte, kterému se právě otevírá cesta k samostatnosti.

Dítě se stává „člověkem“.

Díky chůzi má volné ruce, může více spolupracovat v oblasti sebeobsluhy, zajímá se o prostředí kolem sebe, chce o něj pečovat tak, jak to dělají jeho blízcí. Jazyk začíná být transparentní, to, co dříve vnitřně absorbovalo, nyní postupně používá.

Dítě vyslovuje svá první významová slova. 

Co zajímavého se dozvíte?

 • 1
  Charakteristiky vývojového období
 • 2
  Charakteristické senzitivní fáze
 • 3
  Psychomotorický vývoj
 • 4
  Změny v připraveném prostředí
 • 5
  Jazykový vývoj – lingvistická fáze
 • 6
  Podpora funkční samostatnosti dítěte

Co získáte navíc v rámci online kurzu?

 • Seznam a přehled vývojových hraček
 • Přehled senzitivních fází
 • Podrobnější popis jak odložit plenky - bonusové video