"Dokážu to sám"

(24 - 36  měsíců)

„Osvobození dítěte spočívá v tom, že odstraňujeme, respektive snažíme se změnit co možná nejvíce těchto omezujících podmínek na příznivé. Abychom toho byli schopni, musíme důkladně a zblízka zkoumat skryté potřeby raného dětství. Dosáhnout tohoto cíle však vyžaduje od dospělého člověka, aby věnoval větší péči a pozornost opravdovým potřebám dítěte. V praxi to znamená vytvořit prostředí, ve kterém dítě může provozovat smysluplnou, zajímavou a prospěšnou činnost."

Maria Montessori, Absorbující mysl

Dítě nám stále více dává najevo, že chce aktivity vykonávat samo, ví, kam věci patří, umí používat předměty ze svého okolí ke správnému účelu. Je potřeba, abychom nyní dobře podpořili rozvoj jeho jemné motoriky.

Nadále připravujeme pestré aktivity z praktického života, nově zařazujeme různé tvořivé a výtvarné činnosti, jako například stříhání, lepení, modelování, šití. V rovině psychické se dítě stává rovněž samostatnou bytostí, začíná používat slovo „já“, jeho ego prochází prudkým vývojem. Zdokonaluje se jeho schopnost stát se sociální bytostí, začíná se zajímat o další děti i dospělé ze svého okolí. Intelekt a smysly dítěte se rozvíjí ruku v ruce s jeho novou samostatností, smyslově rozlišuje stále jemnější rozdíly a vlastnosti předmětů, každým dnem se rozšiřuje jeho slovní zásoba.

Opět si odnesete inspiraci pro domácí přípravu aktivit, které dítě v tomto období vyhledává a které zároveň dobře podporují jeho koordinaci pravé i levé ruky, jemnou motoriku, smyslový i jazykový vývoj.

Co zajímavého se dozvíte?

 • 1
  Charakteristiky vývojového období
 • 2
  Vývoj jemné motoriky
 • 3
  Změny v připraveném prostředí
 • 4
  Praktické tipy na tvoření s dětmi

Co získáte navíc v rámci online kurzu?

 • Recepty na domácí výtvarku
 • Výtvarné techniky pro děti od 18 měsíců